Players m - page 114

Player Position Height Age
Tambwe Mufoncol SF 1m85 / 6-1 37
Jeannot Mufuta - 1m80 / 5-11 -
Aristide Mugabe PG 1m83 / 6-0 33
Carlos Mugabo SF 2m03 / 6-8 34
Lawrence Mugagan SF 1m90 / 6-3 22
Eric Mugavero PG / SG 2m07 / 6-9 38
Jan Mugge SG 1m88 / 6-2 23
Mike Muggeo SG 1m91 / 6-3 24
Javier Mugica PF / C 2m00 / 6-7 38
Maite Mugira - - 26
Jacopo Mugnaini PG 1m83 / 6-0 26
Filip Mugosa PG 1m78 / 5-10 18
Marko Mugosa SF 2m00 / 6-7 28
Marko Mugosa PG 1m87 / 6-2 46
Antoine Muguet - - 84
Klemen Muha PF 1m99 / 6-6 32
Vukoje Muhadinovic PG 1m85 / 6-1 -
Rafiki Muhamad SF 1m98 / 6-6 26
Isma'il Muhammad PF 1m98 / 6-6 38
Marquette Muhammad PG 1m85 / 6-1 27
Luther Muhammad SG 1m91 / 6-3 22
Sultan Muhammad SG 1m85 / 6-1 29
Rahjan Muhammad PG 1m83 / 6-0 28
Taqqi Muhammad SG 1m93 / 6-4 24
Fard Muhammad PG 1m83 / 6-0 24
Elijah Muhammad SG 1m83 / 6-0 33
Malik Muhammad PG 1m88 / 6-2 26
Taariq Muhammad SG 1m88 / 6-2 29
Jihad Muhammad PG / SG 1m80 / 5-11 37
Ahmad Muhammad PG 1m83 / 6-0 22
Shabazz Muhammad SG / SF 1m97 / 6-6 28
Malik Muhammad PF 2m05 / 6-9 22
Labeeb Muhammad SG 1m75 / 5-9 36
Sharif Muhammad SG / SF 1m96 / 6-5 32
Rashad Muhammad SG 1m98 / 6-6 27
Yahmir Muhammad PG 1m83 / 6-0 22
Saadiq Muhammad SF 2m01 / 6-7 26
Ibn Muhammad PG 1m75 / 5-9 28
Mo Muhammed PF 2m03 / 6-8 25
Mubarak Muhammed SF 2m00 / 6-7 24
Aleem Muhammed SF 1m93 / 6-4 40
Ali Muhammed PG 1m78 / 5-10 38
Aldin Muharemovic SG - 24
Cecilia Muhate - - 27
Luc Muhirwa SF 2m01 / 6-7 24
Hana Muhl SG 1m70 / 5-7 18
Beau Muhlbach PG / SG 1m90 / 6-3 36
Leonardo Muhlbach SG 1m93 / 6-4 28
Dominic Muhlbacher PG 1m91 / 6-3 25
Jake Muhleisen PG / SG 1m92 / 6-4 38
Nils Muhlenfeld PG 1m90 / 6-3 32
Erik Muhonen SF 1m96 / 6-5 17
Joel Muhonen C 1m90 / 6-3 19
Ryan Muhr SF 1m91 / 6-3 19
Yasin Samed Muhsurler - - 24
Rute Muianga - 1m77 / 5-10 38
Andrea Muie - - 21
J.D. Muila PF / C 2m02 / 6-8 22
Markus Muilu C 1m98 / 6-6 18
Pablo Muino SG 1m84 / 6-1 41
Jordan Muir-Keung PG 1m85 / 6-1 25
Scott Muirhead SF 1m91 / 6-3 24
Corey Muirhead PG / SG 1m98 / 6-6 38
Karlis Muiznieks SG 1m89 / 6-2 27
Mikus Muiznieks PG 1m87 / 6-2 20
Karlis Muiznieks - - 57
Uldis Muiznieks PG 1m90 / 6-3 44
Denis Mujagic SG 1m93 / 6-4 52
Terrance Mujahid SF 1m98 / 6-6 28
Edin Mujakovic - 1m98 / 6-6 19
Emmanuel Mujanay - 2m06 / 6-9 18
Samir Mujanovic PF / C 2m07 / 6-9 55
Hari Mujanovic C 2m03 / 6-8 -
Razija Mujanovic - - 54
Aldin Mujezinovic - - 17
Haris Mujezinovic PF 2m05 / 6-8 47
Faruk Mujezinovic SF / PF 2m10 / 6-11 41
Amir Mujezinovic PF 2m05 / 6-8 41
Ernad Mujic C 2m08 / 6-10 29
Mirko Mujic C 2m07 / 6-9 37
Carolina Mujica - - 57
Murharem Mujkanovic C 1m73 / 5-8 33
Boris Mujkovic PG 1m88 / 6-2 -
Bozica Mujovic PG 1m76 / 5-9 25
Jean-Victor Mukama SF 2m03 / 6-8 27
Sanel Mukanovic PG 1m89 / 6-2 37
Allen Mukeba-Kasanda SF 2m03 / 6-8 20
Deborah Mbombo Mukeba-Kasanda - - 15
Gullit Mukendi C 2m07 / 6-9 25
Christian Mukendi PG 1m79 / 5-11 33
Mariam Mukeria - - 15
Nikolay Mukha C 2m11 / 6-11 22
Plaisir Mukoko SG / SF 1m98 / 6-6 30
Aaron Mukoko - - 13
Kandi Mukole PF 2m03 / 6-8 35
Samuel Mukooza SG 1m92 / 6-4 31
Wen Mukubu SF 1m98 / 6-6 38
Lwimba Mukuka PG 1m85 / 6-1 26
Valentin Mukuna C 2m06 / 6-9 28
Lauro Mula SF 1m94 / 6-4 58